Vesti/Obaveštenja


Projekat: Unapred pripremljeni plan reorganizacije

O planu: Unapred pripremljeni plan reorganizacije kompanije Mesopromet doo iz Beograda usvojen je 26.11.2018 godine pred Privrednim sudom u Beogradu u predmetu broj 8 Reo. 10/2018. Plan utvrđuje 5 klasa poverilaca, od kojih se dve namiruju pre početka primene Plana, dok se preostale klase namiruju kroz predviđeni reprogram. Plan spada u kategoriju sanacionih planova. Plan je pravosnažan.