O nama


Osnivanje i pravni status Društva

Preduzeće za proizvodnju i promet mesa i mesnih prerađevina Mesopromet d.o.o. Beograd, ul. Trebevićka br.13, Beograd, mb 08566631, PIB 101865251, osnovano je 03.septembra 1993.godine.


U formi društva sa ograničenom odgovornošću, registracija u APR-u izvršena je 22.12.2005.godine, sa šifrom delatnosti 1101 – Prerada i konzervisanje mesa. Sa upisanim i novčanim kapitalom od 363.269,52 dinara i unetim i upisanim nenovčanim kapitalom od 242.504.550,26 u stvarima i pravima.


Identifikacioni podaci

Datum osnivanja 3.9.1993
Naziv društva “MESOPROMET” d.o.o. Preduzeće za proizvodnju i promet mesa i mesnih prerađevina, Beograd (ČUKARICA)
Skraćeni naziv “MESOPROMET” d.o.o. Beograd
Sedište društva Trebevićka 13, Beograd
Proizvodni pogon i adresa za prijem Makedonska 179, Pančevo
Registarski broj 002364786
Poreski identifikacioni broj PIB 101865251
Oblik organizovanja Društvo sa ograničenom odgovornošću
Matični broj 08566631
Broj PDV potvrde 122860569
Šifra i naziv delatnosti 1011 - Prerada i konzervisanje mesa i mesnih prerađevina